Bestel nu het boek ‘Eerlijke verhalen, Boer en Burger aan het woord’

Akkerbouwbedrijf Dijkstra

Akkerbouwbedrijf Dijkstra: gespecialiseerd teeltbedrijf in Brantgum Aan de Ids Wiersmastraat te Brantgum staat het akkerbouwbedrijf van Maatschap gebroeders Sjolle- en Gerrit Dijkstra. Douwe Dijkstra, zoon van Sjolle en Eeke is enthousiast om het bedrijf voort te zetten. Voorlopig werkt Douwe nog als vertegenwoordiger. Het bedrijf heeft 35 hectare in eigendom, 20 hectare erfpacht en er […]

Waterbuffelboerderij ‘’De Buffelpleats’’

Waterbuffelboerderij ‘’De Buffelpleats’’ bedient niche markt met mozzarella kaas en buffelyoghurt. In Nieuwehorne heeft de familie Jongsma een waterbuffelhouderij. De boerderij wordt gerund door de broers Anne, Teije en Ytzen en hun moeder Ellie. Anne woont met zijn vrouw Clara en hun kinderen Eefke, Anne Jens en Its in een bungalow bij de boerderij. Teije woont […]

Melkgeitenbedrijf Veldman

In Zuidwest Friesland Gaasterland aan de lytse Jerden in Wijckel nabij het Slotermeer heeft Maatschap Veldman een biologische melkgeitenhouderij. Het bedrijf wordt gerund door Walte en Willeke Veldman. Bij het bedrijf hoort 40 hectare grasland, 30 hectare ligt nabij hun boerderij. Een deel van de grond is zand, een deel knipklei en het perceel op […]

Melkschapenbedrijf van Wieger en Dineke

Melkschapenbedrijf van Wieger en Dineke Wieger Kuiken en Dineke van de Laan hebben een melkschapenbedrijf met 150 stamboek Friese melkschapen in het Friese Kollumerpomp met ruim 20 hectare grasland. Het bedrijf ligt aan de Foyingaweg, de eerste zeekering (‘’zeedijk’’) aan de. rand van het Lauwersmeergebied. In de bijbehorende kaasmakerij wordt de inmiddels bekende biologische Zeedijkster […]

Familiebedrijf Tolhús

Familiebedrijf Tolhús Aan de Trekwei parallel aan de Workumer Trekvaart en tegenover een brug met sluiswachtershuis wonen Sander en Deborah Bouma-Halley. Ze wonen onder de rook van de Friese stad Workum, Ze hebben er een natuurinclusief melkveehouderij bedrijf met 115 hectare veenweidegrond, waarvan veertig hectare natuurlijk grasland. Er is 15 hectare in gebruik van het […]

Familie Broersma uit Jistrum

Familie Broersma te Jistrum Het gezin Broersma runt een melkveebedrijf aan de Ieswei te Jistrum, in de gemeente Tytsjerksteradiel, Friese Wouden. Hun bedrijf ligt dichtbij het Bergumermeer, de bedrijfsgrootte is 230 ha waarvan 30 ha mais, 7 ha klaver en 30 ha natuurland. Veel percelen zijn omringd door singels met een totale lengte van 28km. […]