Bestel nu het boek ‘Eerlijke verhalen, Boer en Burger aan het woord’

Naar een groene balans in een gezond Nederland

Stichting Samenleving, Landbouw en Natuur

Stichting Samenleving, Landbouw en Natuur (SLN) zet zich in voor een constructieve maatschappelijke dialoog over de toekomst van de landbouw, met natuur- en landschapsbeheer als een belangrijke activiteit met bijzondere aandacht voor de Natura2000 gebieden. Dit om een degelijke en duurzame besluitvorming ten aanzien van voedselproductie, natuur, milieu en landschap te bevorderen.

Werkwijze: informeren

De stichting verzamelt onderzoeksverslagen, stelt vragen aan o.a. beleidsmakers en instituten, neemt interviews af met professionals in landbouw en natuur, en informeert een breed publiek, media en organisaties over haar bevindingen.

Iedereen, moet kunnen beschikken over correcte  en relevante informatie en een overzicht van beleidsalternatieven. Op deze wijze wil de stichting bijdragen aan draagvlak voor beleidsopties die voor diverse stakeholders werkbaar zijn en voor de bewoners rondom Natura2000 gebieden resulterend in een acceptabele leefomgeving.

Meer specifiek legt de stichting nadruk op ‘meten is weten’, waarheidsvinding over stikstofdepositie, waterkwaliteit, status van de natuur in Natura2000 en toekomstgericht natuur- en landschapsbeheer. De stichting wil hiermee bijdragen aan een rechtvaardig en gedegen bestuur op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau.

We nodigen u van harte uit deze informatie tot u te nemen en wanneer van nut -met bronvermelding- te delen.

Bestel nu ‘Eerlijke verhalen, Boer en Burger aan het woord’

Zestig boerenbedrijven, boeren en boerinnen, vertellen gepassioneerd over hun gezin, hun bedrijf, hun drijfveren en hun relatie met vee en land.

Negenentwintig burgers laten ook iets van zichzelf zien. Specifieke kennis over landbouw, dijken en water, kleinschalige voedselproductie, of ze werken of hebben ervaring in het groen.

Over ons

De Stichting Samenleving, Landbouw en Natuur is in 2022 opgericht door een groep verontruste burgers en voormalige boeren met hart voor boer en natuur. Hoewel de stichting is gevestigd in Ommen (OV) zitten de bestuursleden verspreid door heel Nederland. De belangrijkste doelstelling is om boeren het podium te geven wat zij verdienen. Boeren vervullen een cruciale rol in de belangrijkste nutsvoorzieningen van Nederland. Zij weten voedselvoorziening te combineren met het beheren van tientallen verschillende prachtige cultuurlandschappen over heel Nederland. De stichting documenteert deze rol en verspreid dit door middel van communicatie in tekst, beeld, en geluid.

Laatste nieuws