Bestel nu het boek ‘Eerlijke verhalen, Boer en Burger aan het woord’

Natuur anno 2023: vallen of opstaan? Ontwikkeling van soorten vanaf 2000.

Natuur anno 2023: vallen of opstaan? Ontwikkeling van soorten vanaf het jaar 2000. Doel van dit rapport is het verkrijgen van inzicht in de ontwikkeling van de natuur gedurende de afgelopen 20 jaar. Het belang van dit inzicht is van belang tegen de achtergrond van de huidige stikstofcrisis, die onze samenleving dreigt te verstikken. Politici, […]

Open brief aan Greenpeace

Oosterzee, 31 maart 2023 Geachte heer Palmen, Namens de stichting Samenleving, Landbouw en Natuur schrijf ik u aan als directeur van Greenpeace. In die hoedanigheid draagt u de eindverantwoordelijkheid voor het publicatiebeleid van uw organisatie. Mijn naam is Henri Prins en ben actief lid van bovengenoemde stichting. Onze stichting heeft zich ten doel gesteld het […]

Eerlijkheid duurt het langst

Eerlijkheid duurt het langst Met veel genoegen heb ik donderdag 15 december een presentatie van Samenleving Landbouw en Natuur (SNL) bijgewoond op de Dairy Campus in Leeuwarden. Deze groep verontruste, wijze mannen van diverse pluimage heeft de koppen bij elkaar gestoken omdat ze allemaal met vragen zaten over de fundamenten onder het stikstofbeleid. Ze willen […]

Bijeenkomst 25 januari, met o.a. Natura 2000 gebied Wierdenseveld

Op 25 januari heeft de Stichting zich gepresenteerd aan een 60-tal aanwezigen in het sfeervolle Hoge Hexel. Programma: Ontstaan en missie stichting Presentatie vragen en antwoorden van de provincie, er waren nog geen antwoorden, wel zijn de vragen besproken zoals die ook op 15 december in Friesland zijn behandeld, zie deze blogpost Wat moet er van […]

Te Gast in de LC: ook de burger is de pineut van stikstofbeleid

Artikel geplaatst in de Leeuwarder Courant (in de rubriek ‘Te Gast’) vanuit het Fries vertaald. Ook wij als burgers de pineut door ongefundeerd stikstofbeleid Binnen het stikstofbeleid van onze overheid is geen enkele aandacht voor mogelijke consequenties voor de burger. Bovendien zijn de resultaten van het beleid voor onze prachtige natuur erg onzeker. Dat blijkt […]

Verslag 1e openbare bijeenkomst SLN

Op woensdag 15 december 2022 organiseerde de Stichting Samenleving, Landbouw en Natuur (SLN) een openbare informatiebijeenkomst op de Dairy Campus. Op deze middag stelde de stichting zich zelf voor en deelde met de circa vijftig aanwezigen de antwoorden, die de stichting heeft gesteld aan de provincie naar aanleiding van de aanpak van de stikstofproblematiek. De […]

Stikstofcrisis, kunt u het nog volgen? Bijeenkomst op 25 januari 2023

Informatie over de bijeenkomst: Datum: 25 januari 2023 Tijd: 19.30 uur tot 22.00 uur Plaats: Kulturhus Hoge Hexel Adres: Nieuwe Schoolweg 5, 7645 AV Hoge Hexel Programma 25 januari 2023 Opening namens stichting SLN Waarom is deze stichting Samenleving, Landbouw en Natuur op gericht en hoe is de werkwijze. Gerben de Vries ING (bestuur SLN) Presentatie […]