Bestel nu het boek ‘Eerlijke verhalen, Boer en Burger aan het woord’

Jaarverslag 2022-2023 Stichting Samenleving, Landbouw Natuur

Jaarverslag 2022-2023 Stichting Samenleving, Landbouw Natuur (SLN), versie AA 16maart 2024 GV en HP 24 maart 2024   Oorsprong Er zijn in Nederland mensen die zich afvragen waar de Nederlandse ecologische wetenschappers en bestuurders bij rijk en provincie mee bezig zijn. Gedurende de afgelopen 30 jaar is een stelsel van Natuurgebieden gepland en/of aangewezen waarmee […]

7 november: Informatie- en discussiemiddag in Noord-Brabant

UITNODIGING van STICHTING SAMENLEVING LANDBOUW NATUUR (SLN): 7 november 2023 NM INFORMATIE EN DISCUSSIE OVER het STIKSTOF- EN NATURA2000 beleid; “Over de stand van de natuur, Emissie beperkende stalsystemen, Is meten weten in Natura2000-land?, en nog meer” Geachte genodigde, Misschien heb u van ons gehoord, misschien ook niet. Daarom even kort voorstellen. Wij zijn een […]

Natuur anno 2023, nu in boekvorm verkrijgbaar

Natuur anno 2023: vallen of opstaan? Ontwikkeling van soorten vanaf het jaar 2000. Doel van dit rapport is het verkrijgen van inzicht in de ontwikkeling van de natuur gedurende de afgelopen 20 jaar. Het belang van dit inzicht is van belang tegen de achtergrond van de huidige stikstofcrisis, die onze samenleving dreigt te verstikken. Politici, […]

Drentse Natuurdoelanalyses langs de maatlat

De lezing ‘Drentse Natuurdoelanalyses langs de maatlat’ werd gegeven op 21 augustus 2023 in het Drentse Westerbork. De presentatie is hier te downloaden. De lezing zal ook in de vorm van een artikel verschijnen in het STAF-blad van september 2023. Bron: Agrifacts, Geesje Rotgers, onderzoeksjournalist

Onderzoek: Het narratief van de vervuilende landbouw ontkracht

Stikstof in de Springendalse beek – het narratief van de vervuilende landbouw ontkracht Bron: Stichting Agri Facts (STAF) Juni 2023 Aanwezige stikstofverbindingen – voornamelijk nitraat – in grond- en oppervlaktewater als gevolg van landbouwactiviteiten is een veelbesproken thema in Nederland. De overheid wil in beekdalen in de zandgebieden in het oosten, zuiden en midden van […]

Artikel: Natuur slecht omdat veel wenssoorten er niet zijn

Natuurdoelanalyses werken met onrealistische soortenlijstjes Natuur slecht omdat veel wenssoorten er niet zijn Bron: Stichting Agri Facts (STAF) Juni 2023 Provincies kwamen met een nieuwe systematiek om de natuurkwaliteit in natuurgebieden vast te stellen. De aanwezigheid van gewenste soorten is in belangrijke mate bepalend. Naarmate meer van de soorten op de profiellijst worden gezien, is […]

SLN nodigt u uit: lezing over het stikstofbeleid – 28 juni

Geachte genodigde, Misschien heb u van ons gehoord, misschien ook niet. Daarom even kort voorstellen. Wij zijn een club mensen www.samenlevinglandbouwnatuur.nl, die op zoek zijn naar het fundament onder het voorgenomen landbouwbeleid, te beginnen met het stikstofprobleem. Tevens proberen we alternatieven te formuleren die effectiever zijn dan de maatregelen die op stapel staan en meer […]

SLN-nieuwsbrief, nummer 2, juni 2023

Geachte lezer van deze SLN-nieuwsbrief, nummer 2, juni 2023 Onze website wordt meer en meer een bron van gefundeerde informatie. Zie de rubriek informatie en de rubriek interviews. Zoals ‘’De boer aan het woord’’, waar boeren en boerinnen hun verhaal vertellen vanuit alle delen van Nederland. Het heeft er o.a. toe geleidt dat wij inmiddels […]

Nieuwsbrief juni

Beste lezer, Wie had het voor mogelijk gehouden dat we in een situatie verzeild konden raken die ons mooie land met zijn inwoners polariserend in hokjes verdeeld waarbij niet meer de waarheid geldt, maar het aantal stemmen. Groepen mensen worden ter verantwoording geroepen voor iets wat ze niet begrijpen, ze worden gestigmatiseerd en vervolgens genegeerd. […]

Ontvangst van ons rapport “Natuur anno 2023” door Tweede Kamer

Gisteren ontvingen wij onderstaande brief van de Griffier van de Vaste Commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit met een positieve reactie inzake ons rapport “Natuur anno 2023”. De brief heeft de volgende aanhef: Uw bovengenoemde brief met het rapport is door de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ontvangen en besproken. De commissie heeft […]