Stikstofcrisis, kunt u het nog volgen? Kom naar Leeuwarden op donderdag 15 december

Datum: 15 december 2022

Tijd: 13.00 uur tot 15.30 uur

Plaats: Dairy Campus

Adres: Boksumerdyk 11, 8912 CA Leeuwarden

 

Programma

  • Welkom
  • Missie en ontstaan SLN
  • Vragen aan / antwoorden van de provincie Fryslân
  • Tegengeluid bij het stikstofdebacle door gastspreker dhr. C. de Boer
  • Vragen en opmerkingen uit de zaal
  • Sluiting

 

Download hier de uitnodiging met alle informatie van de bijeenkomst.

De resultaten van de op die dag afgenomen enquete vindt u hier.