Enquete n.a.v. themabijeenkomst van 15 december

Enquete over aanbevelingen onder de aanwezigen op 15 december 2022 met thema KUNT U HET NOG VOLGEN? 

Alle aanbevelingen zijn gericht aan beleidsmakers; 22 stuks. 

De deelnemer zijn unaniem in het beantwoorden, waarbij de keuze was tussen eens, oneens en geen mening. Ook hebben meerdere deelnemers hun persoonlijke opmerkingen op de achterkant van het formulier gezet. 

De uitslag van de enquete was een volledig unaniem: EENS. 

 

Alle gemaakte opmerkingen op de achterkant van het enquete-formulier hieronder: 

 • Leg contact met STAF 
 • Een goede middag, volgende keer graag iets minder spreektijd. 
 • Wat ìs eigenlijk natuurkwaliteit? Valt daar boerenland ook niet onder? 
 • Van een specialist bodem water en bemesting met 20 jaar ervaring, nu adviseur veenweide-problematiek een advies: spreek concrete zaken af voor een vervolg en maak een stappenplan. 
 • Probeer meer media-aandacht te krijgen+ vragen en antwoorden breder uitrollen. 
 • Probeer provincie en landelijke overheid publiekelijk te laten reageren 
 • Respect en waardering voor jullie inzet?! 
 • Probeer via alle mogelijke opties de SLN-visie kenbaar te maken. 
 • We kunnen met onze boeren wat er mis is met microbiologie herstellen 
 • Positieve middag 
 • Wat gebeurt er met vrijgekomen land?! 
 • Geef subsidie aan boeren voor natuurbehoud en NIET meer aan Fryske Gea en Staatsbos.( deze maken er een grote wildernis van ) 
 • Er heerst een linkse agenda die gebaseerd is op fabeltjes. 
 • Stem links!, bv. BBB 
 • KSW aanpassen, PAS-probleem oplossen!!, NH3 is niet NOx 
 • Prima initiatief! 
 • Stuur aub dit nieuws de wereld in 
 • Ga te werk zoals de MOB doet: rechtszaken aanspannen, bv rechtsgeldigheid van Airius 
 • Maak het tastbaar voor de “gewone”man. Zoals met die dat hondentoilet. 
 • De boodschap moet op de politieke agenda! 
 • Mobiliseerde periferie. Laat die ook hun geluid horen! Nu kunne n ze ècht wat voor hun klanten betekenen! 
 • Werk samen met Agrifacts 
 • Neem contact op met Aalt Dijkhuizen. Die heeft goeie ingangen.