SLN nodigt u uit: lezing over het stikstofbeleid – 28 juni

Geachte genodigde,

Misschien heb u van ons gehoord, misschien ook niet. Daarom even kort voorstellen.

Wij zijn een club mensen www.samenlevinglandbouwnatuur.nl, die op zoek zijn naar het fundament onder het voorgenomen landbouwbeleid, te beginnen met het stikstofprobleem. Tevens proberen we alternatieven te formuleren die effectiever zijn dan de maatregelen die op stapel staan en meer draagkracht in de maatschappij hebben. We organiseren onder andere bijeenkomsten waar we de opgedane feitelijkheden presenteren.
SLN staat voor Samenleving, Landbouw en Natuur. We opereren op vrijwillige basis, onafhankelijk en zonder winstoogmerk. We zijn gemotiveerd om iets positiefs bij te dragen aan de situatie waarin de landbouw verzeild is geraakt. Na bijeenkomsten in Boksum en Hoge Hexel nodigen wij u nu uit voor informatieavond over onze ontdekkingen en alternatieven inzake het stikstofbeleid.

Woensdag 28 juni 2023 in
Restaurant “Drentsche AA” Ruiterweg 2 te
Schipborg
‘s avonds 19.30-22.00 (inloop 19.15)

 

1. 19.30 Opening namens stichting SLN door Gerben de Vries.
Waarom oprichten Stichting SLN ? Hoe is de werkwijze? Wat willen we bereiken? 10’

2. 19:40 Presentatie over het Nederlandse stikstof- en Natura 2000-beleid door Arnout Jaspers,
schrijver van het boek STIKSTOFFUIK. U wordt (in de pauze en na afloop) in de gelegenheid
gesteld om een gesigneerd exemplaar van hem te kopen. 50’

3. 20:20 Presentatie “Vallen of opstaan” door Henri Prins. Hij heeft zich de vraag gesteld: valt
de Nederlandse Natuur echt om? Om daarachter te komen heeft hij de ontwikkeling van 520
soorten in de periode 2000-2020 – in kaart gebracht. Dit had verassende uitkomsten. 20’

4. 20:50 Pauze

5. 21.00 Presentatie van 3 oplossingsrichtingen en toelichting door Gerben de Vries, NH3-reductie, Allard Andela Natura2000 en stikstof en Wim van der Heide, Natuurbeheer in de praktijk. 30′

6. 21.40 Introductie van “Een hulpmiddel (Tool) Hoe omgaan met veranderingen en wat te
doen als de overheid wil ingrijpen?” door Allard Andela 10’

7. 21.50 Discussie  vragen-antwoord met het publiek en afsluiting, 15’

Ps. Aanmelden is gewenst! Dit kan per mail: info@samenlevinglandbouwnatuur.nl

 

Download hier de uitnodiging met alle informatie van de bijeenkomst.