Ontvangst van ons rapport “Natuur anno 2023” door Tweede Kamer

Gisteren ontvingen wij onderstaande brief van de Griffier van de Vaste Commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit met een positieve reactie inzake ons rapport “Natuur anno 2023”.

De brief heeft de volgende aanhef:

Uw bovengenoemde brief met het rapport is door de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ontvangen en besproken.

De commissie heeft besloten dat uw informatie gebruikt kan worden tijdens het commissiedebat ‘Natuur’ op 28 juni 2023. De Kamerleden kunnen uw rapport ter voorbereiding lezen. Kamerleden maken zelf een keuze wat zij met de informatie doen en hoe zij de informatie gebruiken. Mogelijk zal dit commissiedebat worden afgerond met een heel kort plenair debat (tweeminutendebat).

Het commissiedebat ‘Natuur’ is openbaar. U kunt er dus bij aanwezig zijn of het live volgen via www.tweedekamer.nl of onze app Debat Direct. U kunt het debat ook terugkijken via https://debatgemist.tweedekamer.nl.

Hieronder de volledige brief: