Onderzoek: Het narratief van de vervuilende landbouw ontkracht

Stikstof in de Springendalse beek – het narratief van de vervuilende landbouw ontkracht

Bron: Stichting Agri Facts (STAF)

Juni 2023

Aanwezige stikstofverbindingen – voornamelijk nitraat – in grond- en oppervlaktewater als gevolg van landbouwactiviteiten is een veelbesproken thema in Nederland. De overheid wil in beekdalen in de zandgebieden in het oosten, zuiden en midden van Nederland bufferstroken aanhouden van 100 – 250 meter om de aanwezigheid van stikstof in de waterlopen te reduceren. Immers, zo is de algemeen geaccepteerde simplistische gedachte, landbouw is de grootste contribuant van stikstof aan natuur en milieu. Lees meer.