Nieuwsbrief juni

Beste lezer,

Wie had het voor mogelijk gehouden dat we in een situatie verzeild konden raken die ons mooie land met zijn inwoners polariserend in hokjes verdeeld waarbij niet meer de waarheid geldt, maar het aantal stemmen. Groepen mensen worden ter verantwoording geroepen voor iets wat ze niet begrijpen, ze worden gestigmatiseerd en vervolgens genegeerd. De overheid richt zicht op het saneren van een flink deel van een oer-hollandse bedrijfstak die zich bezighoudt met een van de primaire zorgtaken, nl het maken van betaalbaar en gezond voedsel. Velen die het aangaat, blijven daardoor in vertwijfeling achter. Maar…wat er nodig is, zijn mensen die zich actief vastbijten in het uitzoeken van de achtergronden van het overheidsbeleid waarmee dit onrecht aan mensen wordt aangedaan en een belangrijke peiler van onze samenleving te grabbel wordt gegooid. Wat daarbij zéker niet helpt is wrok, boosheid, schreeuwen, vernielen en boze brieven schrijven. Wat we nu nodig hebben, zijn mensen die met hun eigen mogelijkheden iets gaan dóen, die zelf hun taak oppakken en niet opgeven. Het duurt erg lang om verandering te krijgen. Maar als Stichting SLN, https://www.samenlevinglandbouwnatuur.nl/ , werken we er aan om alternatieve plannen klaar te maken als er actie komt! Het mòet en het kàn anders. Laten we het, ieder voor zich, oppakken en de stukjes voor een alternatieve, betere, oplossing zoeken!

Vanwege de ontwikkelingen van de laatste weken menen we er goed aan te doen om een aantal actuele punten naar voren te brengen. We vragen hiermee ook nogmaals aandacht voor onze Informatie bijeenkomst op 28 juni a.s. in Schipborg (bij Zuidlaren). We hebben Arnoud Jaspers, auteur van het boek ‘Stikstof Fuik’ bereid gevonden om zijn visie te geven op de stikstofproblematiek. Henri Prins zal zijn rapport ( hier ) over de èchte staat van de Nederlandse natuur toelichten. Het rapport wordt binnenkort besproken in de kamercommissie van LNV. Na de pauze zullen alternatieven worden gepresenteerd om uit de stikstofimpasse te komen en concrete hulpmiddelen voor ondernemers en belangenverenigingen van dorpen die in de buurt zitten van een Natura2000 gebied. Doe er uw voordeel mee!

Over de piekbelasters-app van LNV: De basis voor deze vaststelling is het RIVM-model AERIUS. Het is alom bekend dat het onmogelijk is om de depositie van een bepaalde locatie vast te stellen met behulp van dit model. Er zit géén beveiliging op de berekeningen van de LNV-tool ‘Stikstof-piekbelasters’, zodat uw ingeklopte gegevens een ongewenste lezer/gebruiker ter beschikking gesteld kunnen worden. Zorg voor zekerheid dat uw ingebrachte gegevens in uw eigen bezit blijven en anders: vul het NIET in!

Al gauw is gebleken dat de uitkomsten van de Piekbelaster-rekentool door onze overheid in de richting worden gestuurd van gewenste uitkomsten. Uitgangspunten van het model