Natuur anno 2023: vallen of opstaan? Ontwikkeling van soorten vanaf 2000.

Natuur anno 2023: vallen of opstaan? Ontwikkeling van soorten vanaf het jaar 2000.

Doel van dit rapport is het verkrijgen van inzicht in de ontwikkeling van de natuur gedurende de afgelopen 20 jaar. Het belang van dit inzicht is van belang tegen de achtergrond van de huidige stikstofcrisis, die onze samenleving dreigt te verstikken.

Politici, bestuurders en terreinbeheerders houden de Nederlandse bevolking in superlatieven voor dat onze natuur zich in erbarmelijke toestand bevindt. Vele rapporten van ecologische wetenschappers lijken dit beeld te bevestigen. Toch zijn er twijfels. Die twijfels zijn vooral gegrond op het ontbreken van een overall beeld van de staat van de natuur en de controverse tussen bewering en beleving.

Op basis van een methode, die mede tot stand is gekomen op advies van vooraanstaande ecologen worden in dit rapport de trendmatige ontwikkelingen gepresenteerd van 521 soorten. Deze soorten zijn geselecteerd omdat zij volgens de habitatprofielbeschrijvingen stuk voor stuk kenmerkend zijn voor één of meer habitatten. Lees meer…