Natura 2000 gebieden in de praktijk

Nederland heeft 162 Natura2000 gebieden aangemeld bij de Europesche Commissie in Brussel. Daarmee worden allerlei voorwaarden opgelegd aan het beheer van de natuur in deze gebieden. Er wordt veel energie en tijd gestoken in natuurbeheer. Helaas heeft dit niet altijd het gewenste resultaat; er gaan soorten flora en fauna weg en er komen soorten bij.

De deskundigheid is vaak een knelpunt, evenals de flexibiliteit in omschrijving die voor deze gebieden is vastgelegd. Daar tegenover staat dat er ook veel heel goed gaat. Voorbeelden te over van Natura2000 gebieden in redelijke tot goede conditie. In dit artikel kunt u kennis nemen van de diversiteit die er gaande is voor natuurbehoud in ons land.

 

[Uitbreiding noodzakelijk.]