Meningen en feiten over stikstof

Over dit onderwerp worden links en rechts, te pas en te onpas meningen en beweringen voor “waar” over de schutting gegooid. Voor het brede publiek vaak niet te onderscheiden op betrouwbaarheid. Zo ook met allerlei onderzoeken die, vaak gesubsidieerd door de opdrachtgever (overheid), moeilijk te lezen zijn, laat staan dat er een correcte conclusie getrokken kan worden.

De regering heeft het stikstof en Natura2000 beleid gebaseerd op de Kritische Depositie Waarden (Depositie-norm van stikstof waarboven de natuur beschadigd kan worden), een en ander wordt gemodelleerd in een model AERIUS dat door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is ontwikkeld.

Hieronder kunt u kennis nemen van “foute” en “steekhoudende” conclusie’s over meningen en onderzoeken over het betreffende onderwerp.

 

[Uitbreiding noodzakelijk.]