Juridische stand van zaken

In ons land wordt veel onrecht veroorzaakt bij burgers en bedrijven door een falend overheidsbeleid. Ook wordt er, met de wet in de hand, foute besluiten genomen door bestuurders en door rechters. Dit vraagt om juridische bijstand bij een tal van onderwerpen.

In dit artikel kunt u kennis nemen van voorbeelden van misstanden, als ook mogelijke oplossingsrichtingen op juridisch vlak.

 

[Uitbreiding noodzakelijk.]