Innovaties en alternatieven

Er zijn meer wegen die naar Rome leiden, hoewel onze beleidsmakers dat vaak niet (willen) zien. In dit artikel kunt u kennis maken met de bestaande en te ontwikkelen innovaties die oplossend werken voor de beperking van de stikstof-emissie op agrarische bedrijven.

Alternatieven voor het gedeeltelijke of misschien wel het gehele uitgestippelde beleid kan wellicht oplossingen bieden zónder dat er klappen vallen bij ondernemers. Bovendien kan deze ‘stikstof-crisis’ zo worden opgelost tegen een veel kleiner budget.

 

[Uitbreiding noodzakelijk.]