Harry’s Farm

In Oostelijk Flevoland vlakbij Swifterbant en Lelystad ligt het akkerbouwbedrijf van de familie Schreuder. Het bedrijf omvat 49 hectare pachtgrond van de Rijksdomeinen en ruim 5 hectare eigendom. De grond is jonge zeeklei met een afslibbaarheid van 35-37 % en een humusgehalte van 2.6%. Ze telen naast de typische akkerbouwgewassen aardappelen, suikerbieten, uien en wintertarwe ook kleinere gewassen als peterselie en edamame-bonen. Sinds 2002 zijn ze participant in het windmolenpark ‘’Windpark Samen voor de Wind’.

Historie Flevopolder
Harry Schreuder ‘’De naam Flevoland is afgeleid van het Flevomeer, ofwel Lacus Flevo, zoals dit door de Romeinse geograaf Pomponius Mela werd genoemd in zijn De Chorographia in 44 na Christus.

Door het langzaam stijgen van de zeespiegel ontstond in het Zuidergebied geleidelijk een aantal meren, die rond het begin van de jaartellingaaneengesloten raakten. De Flevopolder is het grootste kunstmatige eiland ter wereld. Wel is de Flevopolder met drie bruggen, een spoortunnel en de Houtribdijk verbonden met het vasteland. De provincie Flevoland ligt gemiddeld vijf meter onder de zeespiegel.’’

Mijn ouders
“In 1967 kwamen mijn ouders vanuit Borger Compagnie (Gr.) naar de polder om bedrijfsleider te worden van een Staatsbedrijf, ook wel B.I.E.B. genoemd (bedrijf in eigen beheer). In Borger Compagnie was mijn vader werkzaam op proefbedrijf de Geerthuizen Hoeve. Bij de bedrijfsuitgifte in de nieuwe Flevopolder werden jaarlijks een paar boerderijen in Eigen Beheer uitgegeven door Domeinen. Hiermee kregen ze inzicht hoe de toekomstige uitgiften er moesten uitzien o.a. over grootte van de bedrijfsgebouwen en de financiële resultaten. De bedrijfsleider kon zoveel mogelijk naar eigen inzicht het bouwplan vaststellen en de werktuigen aanschaffen. In het begin was het veel pionieren, er is begonnen met een eenvoudig bouwplan van suikerbieten en graan. Het was al met al een grote uitdaging. In 1984 kon mijn vader dit bedrijf overnemen. Kort erna ben ik gaan meewerken en in 1996 heb ik het bedrijf overgenomen.’’

Ons akkerbouwplan uitgelegd op de website

‘’Ons akkerbouwplan delen we op onze website en daar wordt uitgelegd dat we een vruchtwisseling, gewasroulatie hebben van 1 op 5. Een akker waarop elk jaar hetzelfde gewas wordt verbouwd brengt minder op. Bodemdieren zoals aaltjes en ook bepaalde schimmels kunnen dan schade geven aan het gewas. Tevens moet de grond na intensieve teelten zoals aardappelen en suikerbieten herstellen. Tarwe is zo’n gewas die de grond goed doet herstellen, omdat de wortels van dit gewas de grond weer los maakt. Tevens levert het stro van de tarwe veel organische stof en CO2 vastlegging op, waar de bodem erg blij mee is. Daarom wisselen we de volgorde af waarin we de gewassen verbouwen.’’

Kunstmestgebruik
‘’KAS, de afkorting van kalkammonsalpeter is een stikstofhoudende meststof in korrelvorm die we met de kunstmeststrooier verstrooien. In deze mestsoort zit ook wat zwavel toegevoegd. Vanwege de verminderde uitstoot van zwaveldioxide uit de zware industrie moet er weer zwavel in de bemestingsplannen worden opgenomen. Stikstof is belangrijk voor een goede plantengroei. Stikstof bevordert namelijk de groei en fotosynthese van de plant.

Net als stikstof is zwavel nodig voor de vorming van eiwitten in de plant. Bij de eerste bemesting in het vroege voorjaar heeft wintertarwe wat behoefte aan een beetje zwavel. Zwavel wordt samen met stikstof gebruikt voor opbouw van de aminozuren cysteïne en methionine. Deze beide aminozuren zijn essentieel voor de aanmaak van antioxidanten die een belangrijke rol spelen in de plantweerbaarheid.’’ Naast kunstmest gebruiken we ook varkensdrijfmest, champost en vaste kippen-of geitenmest om de bodem in goede conditie te houden.

Akkerranden
‘’Rondom al onze percelen liggen akkerranden. Die zijn ingezaaid met een bloemen/kruidenmengsel van margrieten, duizendblad, veldlathyrus, wilde pastinaak, wilde chicorei enz. Dit zijn de rode strepen in de afbeeldingen. Deze akkerranden, minimaal 3 meter breed, liggen langs al onze water afvoerende sloten. Zo dienen ze als zogenaamde bufferstroken, zodat de kans bijna nihil is dat gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen in het oppervlaktewater komen. Deze bufferstroken hebben tevens een meerwaarde als bestuivers. Ook kunnen vogels en insecten hierin voedsel en schuilgelegenheid vinden. Goed voor de biodiversiteit. Bijzondere vogels die we dit jaar in de randen en op onze akker hebben gezien zijn o.a.: het bokje, blauwborst, putter, graspieper, veldleeuwerik en de velduil.’’

Verse soja (edamame)
‘’
In 2022 teelden we alweer voor het vierde jaar soja, nu voor DutchSoy. Een initiatief van een groep Flevolander telers. In samenwerking met Green Organics, die zorgen voor kennis en ervaring, die mooi aansluit bij de expertise van de telers. We noemen de verse jonge sojaboontjes Dutch Edamame. Ze smaken heerlijk friszoet en bevatten veel
voedingsstoffen. In Nederland wordt bij de oogst de bast, schil eraf gehaald. Sojabonen worden vaak verwerkt tot producten als sojadrink, sojatoetjes, tofu en tempé, maar de boon is ook gewoon te eten. Het is ook lekker te verwerken in gemarineerde spareribs. Soja is geen typisch Nederlands gewas maar we geloven in de toekomst ervan. De bereiding van in de peul gekookte sojabonen (nog groen) heeft een Oost-Aziatisch oorsprong, voornamelijk gegeten in China, Korea en Japan. De peulen worden daar gekookt of gestoomd en kunnen worden geserveerd met zout of andere specerijen.’’

Windpark samen voor de wind
‘’
In 1997 zijn we met zes akkerbouwers begonnen aan de procedures die nodig zijn om een windmolenlijn te exploiteren. Herfst 2002 zijn zeven windturbines van het merk Enercon geplaatst langs de Overijsselse Tocht nabij Swifterbant in de gemeente Dronten in Flevoland. Voorjaar 2019 is begonnen met het vervangen van de windturbines die in 2002 zijn geplaatst. In februari 2021 zijn de 7 nieuwe windturbines volledig in productie gegaan. De windmolenlijn levert stroom aan Greenchoice, die uitsluitend groene stroom wil leveren. De zeven nieuwe windturbines leveren gemiddeld 35 miljoen KWh per jaar. Een gemiddeld gezin gebruikt per jaar ongeveer 3900 KWh.

Dat betekent dat dit windpark ongeveer 9000 gezinnen kan voorzien. Dat zijn er 1500 meer dat het oude windpark opleverde. Al met al hebben we op ons bedrijf volop bedrijvigheid en willen graag blijven innoveren.’’