Eerlijkheid duurt het langst

Eerlijkheid duurt het langst

Met veel genoegen heb ik donderdag 15 december een presentatie van Samenleving Landbouw en Natuur (SNL) bijgewoond op de Dairy Campus in Leeuwarden. Deze groep verontruste, wijze mannen van diverse pluimage heeft de koppen bij elkaar gestoken omdat ze allemaal met vragen zaten over de fundamenten onder het stikstofbeleid. Ze willen inzicht in de stikstofproblematiek en alternatieven aandragen voor het huidige ingezette desastreuze beleid.

Iedereen die geïnteresseerd was in ons aller leefomgeving was uitgenodigd, zo ook de pers als Omrop Fryslân en de Leeuwarder Courant. Helaas waren de journalisten niet aanwezig, met als reden dat het onderwerp voor hen geen nieuwswaarde heeft.

Dit gegeven is nu precies waar het om draait waarom veel mensen verbijsterd, vol ongeloof en boos zijn op de overheid, maar ook op de journalistiek. Vertel in Godsnaam het eerlijke verhaal!

De vraagstelling die mij het meest is bijgebleven is die over het onderwerp derogatie. De derogatie is ons door Brussel niet gegeven omdat er sprake was van mestfraude in Nederland. SNL heeft uitgezocht dat van alle mestboekhoudingen, vervoersbewijzen van mest en controles bij boeren er slecht 0,003 % fout is gegaan. Dat betekent dat er 99,997 % goed is gegaan! Wat nu mestfraude! En omdat de Nederlandse regering geen adequate oplossingen kon aangeven voor het oplossen van de mestfraude, kregen de Nederlandse boeren geen derogatie!

Dit is pas nieuws! Maar nee, wat schetst mijn verbazing? Een week later weer een stuk in de Leeuwarder Courant over mestfraude van foutieve administratie van een Limburgs bedrijf, waarbij ook Friese boeren waren betrokken.

Waarom worden de boeren door de media zo in een zwart daglicht gesteld? Ik trek mijzelf dit enorm aan. En dit is slechts maar één van de vele voorbeelden die er zijn. Hulde aan de SNL-mannen! Wij leven hier in een zeer welvarend (Fries)land. Dit is met name te danken aan het C-klimaat, de vruchtbare Delta en de ondernemersmentaliteit van de Friezen. Hier kunnen wij met zijn allen toch trots op zijn? Wat is hier fout aan en waarom moet alles anders?

Door het vertellen van halve waarheden, het publiek voorliegen met geselecteerde foutieve informatie en het via de media continu bestoken van een bepaalde beroepsgroep, heeft mij er toe gezet om hier zelf iets aan te doen. Dat is de reden dat ik mij kandidaat heb gesteld voor de Provinciale Staten bij de Boerburgerbeweging. Een partij die tegen onrecht en gedraai is. Een partij die duidelijke wetgeving wil, berust op eerlijkheid en oprechtheid.

Sander Bouma,
Workum