Boerderij Van de Ven (Boerin Agnes)

Boerderij Van de Ven
Aan de Nieuwe Dijk te Gasselternijveen, in het noord-oosten van de provincie Drenthe heeft de familie Van de Ven hun melkveebedrijf. Het is een gezinsbedrijf en het wordt gerund door Albert en Agnes. Ze hebben 3 kinderen, Lieke, Geert en Maaike. De gronden, 75 ha, overwegend veengrond liggen om de boerderij heen. In de ligboxenstal, die emissiearm is en aan alle eisen voldoet, is plaats voor 160 melkkoeien. De 150 melkkoeien zijn van het Holstein Frisian ras, ze worden gemolken door 3 robots. Voor de hobby zijn er enkele Texas Longhorn koeien. Verder is er een ontvangstruimte voor bezoekers en er wordt een mooie bijdrage geleverd aan boerderij educatie. ‘’Buiten de deur’’ geeft Agnes presentaties, over het ondernemerschap, de agrarische sector en het boerderijleven.

Foto Drents archief 1927, turf in de boot kruien

Historie gebied
Agnes: ‘’voormalige gemeente Gasselte bestaat uit een zand- en veengedeelte, die beide een eigen specifiek verleden hebben. De grens tussen de beide gedeelten wordt gevormd door de Hunze of Oostermoersche Vaart. Ten westen hiervan ligt op de hoge zandgronden van de Hondsrug, Gasselte met haar buurtschap Kostvlies. Ten oosten van dit riviertje in het vroegere hoogveengebied ontstonden Gasselternijveen, Gasselterboerveen, Gasselternijveenschemond en Gasselterboerveenschemond.
De Monden waren in de eerste helft van de negentiende eeuw gerealiseerd. Het esdorp Gasselte is de oudste kern. Uit opgravingen kan men concluderen dat er reeds in de 9e eeuw een nederzetting was met grote boerderijen ten westen van het huidige dorp.

De oude Aardappelmeelfabriek ”Oostermoer” gebouwd in 1903, in 1977 de eerste schone fabriek van AVEBE. Op de plek van het kanaal ligt nu een weg. De fabriek is nu veel groter.

Het veengedeelte is vanaf 1660 tot ontwikkeling gekomen. Boeren van de marke Gasselte aan wie dit woeste en lege gebied behoorde, verkochten een groot deel van dit gebied aan de secretaris van het Landschap Drenthe met twee compagnons. Dit drietal heeft de ontginning met voortvarendheid aangepakt. De Hunze werd beter bevaarbaar gemaakt en er werd een kanaal gegraven voor afvoer van de turf. Zo ontstonden Gasselternijveen en Gasselterboerveen als veenkoloniën, waarbij zich in de loop der tijd vele schippers vestigden in eerste instantie voor de afvoer van de turf naar alle windstreken. Tot 1830 voeren zij met hun vrachten over de Hunze, maar door het wegspoelen van een sluis bij Spijkerboor konden zij Gasselternijveen niet meer bereiken. Dit duurde tot 1839. Toen was de Gasselternijveenschemond gereedgekomen en konden de schippers hun thuishaven weer bereiken. In 1912 stond het dorp Gasselternijveen nog als vierde zeehaven van Nederland te boek, wat betreft het aantal geregistreerde schepen.’’

Vlnr Lieke, Albert, Maaike, Geert  en Agnes

Onze boerderij
‘’Deze boerderij is omstreeks 1976/1977 gebouwd. Ik ben hier met mijn ouders in 2001 naar toe gekomen. Met mijn gezin wonen we hier sinds 2015. In datzelfde jaar is er voor de melkkoeien een nieuwe, Integraal Duurzame Stal gebouwd, die ook nog eens over het certificaat van de Duurzame Maatlat Veehouderij beschikt. Helemaal klaar voor de toekomst dus. In deze nieuwe stal is ruimte voor 160 koeien. De oude stallen zijn vervolgens helemaal vrij gemaakt van asbest en aangepast voor de huisvesting van het jongvee en droge koeien. In deze oude stallen kan het jongvee hun hele ontwikkelingsfase van kalf tot koe doorlopen. De kalfjes worden geboren in een groot strohok. Na een weekje goed verzorgd te zijn in een eenling box, gaat het kalf naar een van de ruime strohokken met een kalverdrinkautomaat. Daar blijft het kalf tot ze 3 à 4 maanden oud is. Hierna gaat ze naar de ligboxenstal, welke speciaal op maat is aangepast aan de grootte van leeftijd.

Kijkje in onze stal

Iets over mijzelf
In 1980 ben ik, Agnes, als tweede dochter in een boerengezin geboren. Op jonge leeftijd stond al vast dat ik iets met dieren ging doen, veearts leek altijd het einddoel. Door de jaren heen is dat er niet van gekomen en heb ik uiteindelijk na veel wikken en wegen, samen met mijn zus, toch als dochters het bedrijf van onze ouders overgenomen. In 2010 kwam ik de liefde van mijn leven tegen: Albert. Hij is ook in 1980 geboren, ook als tweede kind in ook een boerengezin. In 2014 is dochter Lieke, in 2016 zoon Geert en in 2019 is dochter Maaike geboren. Samen zorgen we dat de boerderij blijft draaien. Albert werkt af en toe nog bij een loonwerker en ik ben gestart met boerderij educatie, geef rondleidingen aan groepen en ik geef lezingen over het (vrouwelijk) agrarisch ondernemerschap.

Deelname televisieprogramma
Sinds mijn deelname in 2007 aan het televisieprogramma Boer zoekt Vrouw, waarin ik als boerin een man zocht, zijn voor mij heel wat deuren opengegaan en ben ik bekend geworden als Boerin Agnes. Ik ben voor Cordaid op reis geweest naar Brazilië om daar de boeren te ontmoeten en te horen hoe zij zich staande houden tegen de opkomende soja teelt. Ik ben in moeilijke tijden van het bedrijf brieven gaan schrijven naar diverse politica en ben daardoor bekend geworden met lokale, nationale en internationale politiek. In een ander televisieprogramma: Onze Boerderij, heb ik zelfs een zeer persoonlijke inkijk gegeven in mijn dagelijks leven als boer. Ik schroom mij niet om me kwetsbaar op te stellen. Hierdoor zijn ook weer nieuwe kansen voorbijgekomen, die ik, als ze bij mij passen, met beide handen aangrijp. Zo heb ik tijdens TEDxMaastricht2018 een Talk gehouden en in samenwerking met Professor Peter Peters een theatertour gedaan. Alles om het mooie vak van boer onder de aandacht te brengen en daardoor mijn eigen boeren toekomst veilig te stellen.

Melkrobots en ammoniakwasser
Daar de grond om de boerderij ligt, de afstand weide tot robot vrij kort is, kon onze keus op de melkrobot vallen. De belangrijkste overweging hiertoe was om onze werktijd flexibeler te kunnen invullen voor de zorg van ons gezin en mijn man Albert ondervond veel last van zijn schouders.

Wat is er mooier dan dit?

Om meer koeien te kunnen houden en toch minder ammoniak- emissie uit te stoten hebben we gekozen voor een chemische luchtwasser. Hierbij wordt de stallucht door een douche met daarin zwavelzuur geblazen, de afgevangen ammoniak, is een goede kunstmest waardoor wij nog maar weinig stikstofkunstmest meer hoeven te strooien. Op de stal liggen zonnepanelen waardoor wij onze eigen energie opwekken.

Ontvangstruimte en uitgave boekje
Onze oude melkput en tanklokaal zijn omgebouwd tot ontvangstruimte, geschikt om groepen tot 50 personen op te vangen. De ruimte kan ook worden gehuurd voor b.v. alleen een vergadering, het kan ook in combinatie met een rondleiding. Ik vertel graag het verhaal over de boerderij, over mijzelf en over de koeien. De hoogte- en dieptepunten van mijn leven heb ik op papier gezet en hiervan een mooi boekwerk gemaakt. Het is mijn levensverhaal, tevens een inspiratieverhaal. We hebben verschillende uitdagingen moeten ondergaan.

Ons bedrijf in het midden

2 juli 2015
Deze datum heeft voor ons en een aantal anderen veel teweeggebracht. Het was een datum waarop werd bepaald hoeveel vee je mocht houden. Nadat de melkquotering werd beëindigd, werd regelmatig, ook in de media uitgedragen dat wanneer je voldoende grond onder het bedrijf had je een bepaald aantal koeien per ha zou mogen houden. In deze periode is de ruimte voor verschillende bedrijven opgevuld. Op de bewuste peildatum waren nog bij een flink aantal melkveehouders stallen, vaak hele duurzame, in aanbouw of om wat voor reden dan ook nog niet gevuld hoewel er wel een vergunning was verleend. Er was maar een beperkte knelgevallen regeling maar daar vielen wij buiten. Dit betekende voor ons minder koeien houden en een deel afvoeren.

Doorzetten
We zijn niet bij de pakken neer gaan zitten, eind mei 2018 heb ik hele verhaal verteld in het programma van Yvonne Jaspers ‘’Onze boerderij’’ dat ging over andere zaken op de boerderij, dan het liefdesleven. Ik heb geen moment hoeven twijfelen, we voldoen aan alle regels, vergunningen op orde, zijn trots op ons bedrijf.

Onze koeien kort na dat ze naar buiten zijn gegaan

Na de uitzending, was het hartverwarmend om te merken hoe mensen met ons meeleefden. Mensen zijn naar me toegekomen met eventuele oplossingen voor onze problemen. Door dit alles voelden we ons zo gesterkt. Door het doorzettingsvermogen van onze familie: ouders, zus en wijzelf, heeft ervoor gezorgd dat we het hebben gered; het heeft ons verder geholpen en we hebben samen deuren geopend om door te kunnen gaan.

Andere uitdagingen oppakken

Kindereducatie, leuk en ook belangrijk om te doen.

Uit noodzaak zijn we er dan ook dingen bij gaan doen. Presentaties en rondleidingen op het bedrijf en wat ook leuk is boerderij educatie. Hiervoor hebben we de oude melkput omgebouwd tot een leslokaal/ontvangstruimte. We zijn aangesloten bij de Stichting De Boer op Noord, wat onderdeel is van Boerderij Educatie Nederland. Een initiatief om ieder kind minstens 1 maal tijdens zijn/haar basisschool periode kennis te laten maken met een boerderij. Verder verhuur ik mij als dagvoorzitter voor bijeenkomsten of geef ik lezingen.

Onze zelfgemaakte advocaat

Roomkaatje
In het najaar van 2019 zijn wij in aanraking gekomen met een boerenechtpaar in onze provincie die een eierlikeur, het Roomkaatje, maakten in verschillende smaken en daarmee thuis proeverijen organiseerden voor groepsgezelschappen. Zij gaven aan daarmee te willen gaan stoppen en wij hebben dat overgenomen. Door een LEADER subsidie vanuit Provincie Drenthe hebben wij de nodige aanpassingen in ons bedrijf kunnen doen. Zo hebben we een productieruimte gecreëerd en een invalidentoilet om mensen goed te kunnen ontvangen.

Boerderijautomaten winkel
‘’Bij ons op de boerderij is nu ook een echte boerderij automaten winkel! Er is een melktap, waar je verse melk, rechtstreeks van de koeien kunt kopen. Tevens verkopen we ons Roomkaatje, waarvoor vele mensen onze boerderij bezoeken en we het gesprek kunnen voeren over boeren in Nederland.”