Boerderij Strandvliet

Boerderij Strandvliet
Ruim 100m verwijderd van Amsterdam, aan de Binnenweg in de Groot Duivendrechtse polder ligt de boerderij van de familie Den Boer. Bij de boerderij hoort 22.5 hectare veenweidegrond en hierop houden ze 50 Holstein Frisian koeien met bijbehorend jongvee. Onder deze veestapel bevinden zich nog 3 kleurrijke koeien van het Lakenvelder ras. Daarnaast houden zij ook schapen. Geiten, kippen en alpaca’s voor de hobby. Bovendien heeft de familie een Bed & Breakfast, Bed & Bubbels Strandvliet, die zich bevindt in het winterhuis op de boerderij.
 

Historie gebied
Alette den Boer: “Oorspronkelijk waren de beide Groot-en Klein Duivendrechtse polder één geheel en ze bestaan al bijna 1000 jaar. Vanaf omstreeks 1600 werden beide polders in tweeën gedeeld. In de Klein Duivendrechtse polder werd turf gewonnen en in de Groot Duivendrechtse niet, het maaiveld ligt hierdoor hoger. In de eerste helft van de 17e eeuw verkregen de ingelanden van het inmiddels lagergelegen polderdeel octrooi tot bedijking. Aan de Amstel verschenen zo enkele windmolens, met windenergie water uit de poldersloten en wijken malen, zo ook uit o.a. de Binnenbullewijkerpolder. Uniek in de wereld! In 1843 volgde de doorsnijding van een spoorlijn door de polders. Er volgden nog de nodige veranderingen wat de polders betreft en in 1910 kwam een stoomgemaal in gebruik ter vervanging van de windmolens. Inmiddels liggen beide polders ingeklemd binnen stedelijke bebouwing.’’

 

Hugo en Alette met hun zonen Rick en Daan

Hofstede Strandvliet
‘’
Strandvliet is een oude hofstede aan de Amstel, waarschijnlijk genoemd naar Gijsbert de David Strantwijk die het in 1682 kocht. De uitleg voor vliet kan zijn ‘’wijk’’. Er volgden een hele reeks erfgenamen/eigenaren en tussentijds in 1761 brandde het een keer af en werd het direct weer herbouwd. Er is een doos vol met archiefpapieren. Vanaf de jaren twintig woonden hier generaties Schoenmaker. Nu is de boerderij in eigendom bij de stichting Boerenhofstede. Deze stichting maakt zich sterk voor het behoud van dit cultureel erfgoed. Mijn grootouders komen van de boerderij, mijn man en ik wilden graag boer en boerin worden. Een oom van mijn man kende een handelaar, die in contact stond met de boer die met dit bedrijf wilde stoppen. We kwamen met hem in contact, het klikte en we kregen de kans van ons leven die we met beide handen hebben aangegrepen. We hebben veel aan hem te danken! Advies en ondersteuning. We waren toen beide 21 jaar, nog jong en zijn eerst begonnen met mestvee, toen naar 40 koeien en nu hebben we 50 koeien met bijbehorend jongvee. We werken beide nog steeds deels buitenhuis.”

 

Onze kleurrijke veestapel

Dicht op de stad en bij de Amstel
In het begin was het best wel wennen zo dicht bij de stad. Op enig moment zijn we er de voordelen van gaan zien, de mogelijkheid om onze mooie sector bij de burgers te promoten. We hebben ons bedrijf dan ook zo ingericht dat wij de mensen kunnen uitleggen waar we mee bezig zijn. Dat gaat van het melken, mest uitrijden, maaien, voeren en weidevogelbeheer.”

 

Scholekster, onze favoriete weidevogel

Ons weidevogelbeheer
Het weidevogelbeheer voeren we uit samen met de boeren van Amstel. In een cluster van samenwerkende boeren stimuleren we elkaar en de weidevogels hebben ook meer overlevingskans in groepen bij elkaar om predatoren, de verschillende soorten roofvogels, op afstand te houden. Er zijn een aantal percelen die we later maaien zodat de broedende vogels en uitgekomen kuikens een ruimere dekking hebben en minder opvallen. We brengen stukjes weiland in een plas-dras situatie waardoor de larven, die als voedsel dienen, naar de oppervlakte komen. We passen een iets extensievere beweiding toe en verrijken de biodiversiteit. Langs de slootkanten laten we het gras langer staan, daar vinden de kuikens beschutting en op percelen waar ze broeden en waar we niet later maaien, wordt er om de nesten heen gemaaid. Op enkele plaatsen zijn er vossenrasters geplaatst, dat is hier af en toe een grote predator. De scholekster is onze favoriete weidevogel met zijn vel rode snavel en de scherpe zwart-witte kleurscheiding.”

 

We doen het samen, met ieder onze eigen taak

De boeren van Amstel
Een aantal jaren geleden zijn we met 20 boeren een coöperatie gestart, een eigen verwerking tot allerlei producten. De start viel deels samen met de corona periode, helaas ging de coöperatie ter ziele. We hebben ons herpakt, geleerd van de fouten en maakten een herstart. Nu wordt circa 20.000 kilo van onze melk per week bij een coöperatie, in een gescheiden melkstroom verwerkt tot volle melk en yoghurt.

Een deel van opbrengst van de zuivel wordt op basis van natuurprestaties over onze boeren verdeeld; de meeste impact wordt het meest beloond. De maatregelen zijn gewogen door de Vogelbescherming Nederland en de prestaties worden gevalideerd door de plaatselijke natuurbeschermers. Een mooi systeem wat ons betreft!”

De Amstel is vlakbij

Onze hobby’s
“De schapen, alpaca’s en kippen behoren tot onze hobby’s. Deze hobbydieren leveren een mooie bijdrage aan de beleving van onze gasten op de boerderij en ook voor ons eigen plezier. De kippen zorgen voor ons dagelijks eitje en voor onze gasten. Alpaca’s zijn bijzondere dieren, ze zijn niet bang voor honden, behoren tot de familie van de kameelachtigen, zijn 90 cm hoog en kunnen 25 jaar oud worden. Door allerlei kruisingen is de vacht enorm verbeterd. Er leven enkele miljoenen in het Andes gebergte in Zuid-Amerika.”

Onze hobbydieren

Ons gastenverblijf
“Bed & Breakfast, ‘Bed & Bubbels Strandvliet’, zoals wij ons gastenverblijf noemen, is voor ons het beleg op de boterham. We verkopen hier rust, beleving op de boerderij, uitzicht over de Amstel en de polder met zijn cultuurhistorie en onze plattelandstraditie. Het biedt tevens de gelegenheid om onze dilemma’s te delen met geïnteresseerde burgers. Waarom kiezen we bijvoorbeeld voor deze manier van werken en niet voor dat andere. Er zijn veel vooroordelen misschien kunnen we een kleine bijdrage leveren tot meer begrip.”

 

Achter mij de Klein Duivendrechtse polder

Waarom stel ik mij verkiesbaar
“Al een tijdje merkte ik dat ik niet blij werd van de manier waarop Nederland werd geregeerd. Met de landelijke verkiezingen wist ik echt niet op welke partij ik moest stemmen. Ik twijfelde wel om op BBB te stemmen, omdat het nog een onbekende partij was, maar de andere partijen waren het ook niet dus toch op BBB gestemd. Sinds dien hou ik de BBB meer in de gaten en heb ik geen dag spijt gehad van mijn stem.

Toen het kaartje met de stikstof reductie van Minister Christiane van de Wal vorig jaar gedeeld werd gaf me dit een ontzettend machteloos gevoel. Snel daarna kreeg ik een mail dat de BBB nog kandidaten zocht voor de verkiezingen van de Provinciale Staten. Dat gaf me het gevoel dat ik weer iets kon doen, in plaats van machteloos afwachten.

Ik heb me aangemeld en ben op plaats 6 gekomen van de kandidatenlijst voor de Provinciale Staten van Noord-Holland. Ik heb geen politieke ervaring. Echter heb ik gelijk vanuit BBB verschillende cursussen aangeboden gekregen en ik ben gekoppeld aan een ‘maatje’ met wel politieke ervaring. Ik leer elke dag, maar ik vind het geweldig. Iets te betekenen voor een partij waar ik 110% achter sta. We gaan ervoor iedere dag BBBeter’’.