Boerderij Assenberg

Ons bedrijf met opslagloodsen en stallen

Boerderij Assenberg
Aan de Polderweg te Oostvoorne ligt de boerderij van de familie Assenberg. Het bedrijf wordt gerund door Leendert en Sandra. Hun kinderen Irene en Rob helpen regelmatig bij allerlei voorkomende werkzaamheden. Bij het bedrijf hoort 120 hectare waarvan 87 hectare akkerbouw. De akkerbouw bestaat voor een kwart uit aardappelen, een kwart uit uien en bieten en voor de helft uit granen.

Het naspelen van de inname van Brielle door de watergeuzen

Op 12 hectare van het 33 hectare grote areaal rust een pakket weidevogelbeheer. Op het grasland wordt het ras Belgische Blauwe gehouden. Hiervan wordt het vlees al vele jaren in een eigen winkel verkocht.

1926, Toon Assenberg en zijn moeder Maria Assenberg bij de 2 paarden

Oostvoorne en Brielle
Het waterschap Polder Oostvoorne was een polder en waterschap in de gemeente Oostvoorne, provincie Zuid-Holland. Het waterschap is in 1811 ontstaan als de (gedeeltelijke) rechtsopvolger van het Ambacht Oostvoorne. Het was verantwoordelijk voor de waterhuishouding in de polder. In de nabijgelegen Robbenhoek werd al in 1761 een grote watermolen gebouwd, met daarvoor een grote omkade boezem om ook bij hoog buitenwater te kunnen blijven malen. Via een sluisje werd bij laag water via het Molenhaventje op de Maas gespuid. Hoewel de Polder Oostvoorne de molen beheerde, bemaalde hij tevens de polders Klein Oosterland, Rugge, Rockanje en anexepolders, Naters en Pancrasgors. Net even buiten vestingstad Brielle werd in 1630 de eerste stenen vuurtoren van Nederland gebouwd die de houten vuurtoren verving. De vuurtoren was o.a. van belang om goed positie te kiezen om door de vaargeul te varen. Later kreeg de vuurtoren een militaire functie binnen de verdedigingswerken. Brielle, nu 14.000 inwoners, is een historische vestingstad met één van de best bewaarde vestingwerken van Nederland. De stad telt meer dan 400 monumenten en is bekend uit de geschiedenisboekjes, want ‘op 1 April (1572) verloor Alva zijn Bri(e)l’. Er is waarschijnlijk al ten tijde van de Batavieren en/of Vikingen een houten burcht gebouwd. Deze is in de 13e eeuw vervangen door de tegenwoordige burcht, de oudste van Nederland, de Jacoba burcht, genoemd naar Jacoba van Beieren, te Voorne.

Historie bedrijf
Leendert: ‘’Onze familie boert al 8 generaties, (de kinderen zijn de negende) op de plek aan de Burgemeester-letteweg en sinds 1995 zijn we stapsgewijs verplaatst naar de Polderweg, waar het vlees nu ook wordt verkocht. We zijn daar eerst begonnen met een loods en aardappelschuur, in 1996 het woonhuis en in 2008 de potstal. Mijn vrouw Sandra en ik runnen het bedrijf, onze zoon Rob helpt mee en heeft interesse het bedrijf over te nemen. Voorlopig werkt hij nog enkele dagen per week elders. Dochter Irene werkt bij een containeroverslagbedrijf in de Rotterdamse haven, maar in de vrije tijd helpt ze ook mee bij allerlei voorkomende werkzaamheden. Ons bedrijf heeft voor de akkerbouw een traditioneel bouwplan. Er worden aardappelen, uien, suikerbieten, tarwe en maïs verbouwd. Dit bouwplan sluit prachtig aan op de veehouderijtak omdat de koeien op eigen weiland kunnen grazen, de mest over het eigen land kan worden uitgereden en het hooi, kuilgras, stro en maïs van eigen land komt.’’

Onze Belgisch witblauw koeien
‘’We hebben 130 koeien van het puur Belgisch witblauw ras. Hat is een ras dat zich na de oorlog verder heeft ontwikkeld richting vleestype. Het is een ras met een meer dan normale spierontwikkeling. Het ras kenmerkt zich door de fijne spiervezels. De kop is relatief klein ten opzichte van de rest van het lichaam. Ze zijn zwaargebouwd met weinig dekvet en goed-groeiende bilspieren. Het haar is dik, bij vaarzen bijna wollig. Er zijn verschillende kleurvariëteiten, van volledig wit, witblauw tot blauw en wit-zwart. Bij het selecteren van de stieren houden we rekening met geboortegemak, noodzakelijk hiervoor is voldoende bekkenbreedte en -hoogte. In het verleden waren ze misschien weleens te ver doorgefokt zodat het afkalven problemen opleverde. We genieten van de verschillende kleuren en iedere geboorte is het weer een verrassing welke kleur het kalf heeft meegekregen.’’

Onze winkel op het bedrijf

Onze vleesverkoop
‘’Alles staat bij ons in het teken van super kwaliteit. We hebben een uitgebreid assortiment in de winkel, maar het vlees kan ook op maat en naar wens besteld worden. Vers en vacuum verpakt of uit de diepvries. Alles in handzame porties, zodat je ook terecht kunt voor enkel één stukje vlees. Vlees voor de BBQ, grote staartstukken, tomahawks of vlees voor de gourmet, we hebben het allemaal. Voor de  feestdagen is bijvoorbeeld onze carpaccio een aanrader. Dat hebben we voorgesneden liggen in porties van 100 gram. Of rollades, haasbiefstuk of kogelbiefstuk, en dat alles in de maat die men maar wil. 

Foto Wil van Balen: Leendert, dochter Irene en Sandra

Vruchtwisseling
‘’Onze akkerbouw heeft een ruime vruchtwisseling van één op vier. Het bouw/vruchtwisselingsplan wordt goed voorbereid. Hierbij kijken we b.v. naar de verschillende aaltjes die in meer of mindere mate in bodem aanwezig zijn. Door hier goed naar te kijken en het kiezen van voor aaltjes resistente rassen hoeven we de grond hiertegen niet te ontsmetten. Het is dus passen en meten welk ras consumptieaardappelen en aardappelen voor de frietindustrie pootten we uit op welk perceel dat 1 keer in de 4 jaar voor aardappelen aan de beurt is. Granen zien we als een rustgewas, het is geen hakvrucht zoals uien, bieten en aardappels waarbij er veel in de grond wordt gewerkt.’’

Trekker met sproeikar

Gewasbeschermingsmiddelen
‘’Voor het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen hebben we een spuitlicentie nodig. Daarvoor is het doen van een examen noodzakelijk, kennis van heel veel onkruiden hoort daarbij en welk erkend middel ervoor beschikbaar is. Elk gebruikt middel moet worden bijgehouden in een logboek. Waar, wanneer en hoeveel. De middelen moeten worden bewaard in een daartoe af te sluiten ruimte en bij het afleveren van de producten moet kunnen worden aangetoond dat de gebruikte middelen zijn toegediend door iemand met een erkende licentie. Die wordt per 5 jaar verleend, tussentijds moet je naar kennisbijeenkomsten voor de juiste spuittechniek. De weersomstandigheden, zoals zon, wind en luchtvochtigheid zijn belangrijk bij het kiezen van het juiste moment voor een effectief gebruik. Verder de ontwikkelingen op het gebied van veiligheid en techniek wat betreft doptypes en spuitboomhoogte enz. Daarnaast zijn er geïntegreerde vormen van gewasbescherming die af worden gewisseld met het schoffelen van de gewassen. We maken ook gebruik van biologische middelen om b.v. de uienvlieg te bestrijden. Het zijn steriele insecten die geen nakomelingen kunnen verkrijgen. Dit wordt wekelijks gemonitord.’’

De maisoogst, inkuilen

Maïs
‘’De periode om maïs te zaaien ligt tussen half april en half mei. Bij eerder zaaien is er kans op schade door nachtvorst. In oktober van hetzelfde jaar wordt de snijmaïs gehakseld. Om de maïs goed te conserveren, wordt het ingekuild en met plastic afgedekt in een sleufsilo. Inkuilen is te vergelijken met het vroegere wekken van groente, om deze te bewaren moet ze luchtdicht worden afgesloten. Na ongeveer 6 weken is het ingekuilde product geconserveerd. Wanneer de koeien op stal staan, wordt de maïskuil opengemaakt en gevoerd aan de koeien.’’

Uienoogst

Uien
‘’In het voorjaar worden ook de uien, dit jaar van het ras hyfive (geschikt voor lange bewaring) gezaaid. Meestal, afhankelijk van de weersomstandigheden, zijn ze in september uitgegroeid tot een volwaardige ui. Tijdens de groei wordt het perceel onkruidvrij gehouden door te schoffelen. Het loof wordt gekapt en de uien drogen op het land waardoor ze een mooie schil krijgen en vaak worden de uien in oktober van het land gehaald. De opbrengst varieert van 60 tot zeventig ton per hectare. De uien worden opgeslagen in een aparte ruimte in de schuur, tot het moment dat ze worden opgehaald en worden vervoerd naar de uienhandelaar.’’

Aardappelen en suikerbieten
‘’Medio april worden de aardappelen gepoot. Vroeger waren de aardappelen soms ook belangrijk om het land schoon te krijgen van kweek, een hardnekkig onkruid. Het vele loof bovengronds deed de kweek verstikken. Afhankelijk van de marktomstandigheden en grondsoort valt de keuze bij consumptieaardappelen op het ras melody en bij de teelt voor frietaardappelen op het ras fontana. De groei wordt nauwlettend in de gaten gehouden en het gewas wordt regelmatig gecontroleerd op ziektes, onkruid en ongedierte.  De aardappelen worden vanaf september/oktober gerooid en in de schuur bewaard, die een opslagcapaciteit heeft van 1000 ton. Daar wordt o.a. geventileerd indien nodig. In de loop van de winter worden ze afgevoerd met vrachtwagens. Het zaaien van de suikerbieten gebeurt meestal eind maart begin april, meestal iets vroeger dan dat de aardappelen worden gepoot. In de herfst worden ze in fases geoogst. Om de suikerfabrieken efficiënt te laten draaien maken we gebruik van vroege en late rassen. Het laatste gedeelte wordt meestal aan een hoop gezet op het erf. Alle bieten gaan naar de Suiker Unie in Dinteloord.’’

Bloemenrand

Tarweverbouw
‘’Als tarwe verbouwen we o.a. het kwaliteitsras Extase geschikt voor de brood baktarwe. Dit levert 2 cent extra op boven de reguliere tarweprijs. Indien we wat extra’ s doen, bijvoorbeeld in het najaar of voorjaar extra bloemranden inzaaien dan ontvangen nog eens 2 cent boven de baktarwe prijs. Wintertarwe wordt gezaaid in het najaar. De opbrengst is 9 tot 10 ton per ha. Zomertarwe wordt gezaaid in het voorjaar. De oogst van beiden is meestal in augustus. De tarwe voor tarwemeel komt voornamelijk uit Duitsland en Frankrijk. De tarwe die in Nederland wordt geteeld, is voor een groot deel bestemd als veevoer. Graan is goed voor de bodemvruchtbaarheid en de structuur van de bodem. Na het dorsen wordt het stro in grote en kleine balen geperst voor eigen gebruik in onze potstal voor de koeien.’’

Leendert, Rob en Irene

Koesafari door de stal
‘’
Op ons bedrijf aan de Polderweg hebben we vorig jaar meegedaan aan de verlichte boerderijenroute door de stal onder de noemer van ‘’Boeren en tuinders pakken uit’’. Dat was in de week voor kerst. Men kon in de eigen auto zo door de stallen en over de voerpaden, alles in kerstsfeer. Dit door middel van een zorgvuldig vastgestelde route en op verschillen plekken kon worden gestart. Het aantal deelnemers werd op meer dan 1000 geschat.’’

Plas-dras met pomp die draait op elektriciteit, opgewekt door zonnepanelen. Naast weidevogels maken ook ganzen er dankbaar gebruik van.

Weidevogelbeheer en Natura 2000
‘’Voor 12 hectare doen wij mee aan weidevogelbeheer. Dit wordt door het Collectief Zuid-Hollandse eilanden en de agrarische natuurlijk Voorne Putten gemonitord. Een klein gedeelte wordt in de tijd dat er kuikens zijn plas-dras gemaakt. Met pompen worden deze gedeelten onder water gezet waardoor larven aan de oppervlakte komen en jonge kuikens voldoende voedsel hebben. Het onder water gezette gedeelte is speciaal ingezaaid met een kruidenmengsel. We telden afgelopen jaar 10 verschillende soorten zoals de wulp, grutto, kieviet, tureluur, watersnip en een aantal eenden soorten. 2 km hier vandaan ligt Natura 2000 gebied Voornse Duin. De plannen hieromtrent brengen voor ons grote onzekerheid met zich mee. We voelen veel empathie voor diegenen die hierdoor met hun bedrijf (vaak een gezinsbedrijf) in hun voortbestaan worden bedreigd. Dat moet opgelost worden.