Bedrijf Compliment

Bedrijf Compliment
Aan de Zeelandsedijk 1 in Volkel  Noord-Brabant ligt het bedrijf Compliment. Het bedrijf wordt gerund door een driekoppige directie tevens  aandeelhouders: Jolanda Nooijen, René Verbakel, Peer Schraven en al met al zijn er 180 medewerkers. In Nederland beslaat het areaal van Compliment ongeveer 500 hectare. Ze telen een achttal gewassen, waarvan ijsbergsla en Chinese kool de grootste zijn, aangevuld met knolvenkel, bleekselderij, paksoi, Sjanghai paksoi, bimi-broccoli, mini-Romana, kersen. Alle gewassen worden buiten geteeld.

Duitse jagers die hier waren gestationeerd.

De machines voor het planten, gewasbehandeling, schoffelmachines en voor het oogsten staan op een andere locatie. De verwerking, aflever klaar maken voor de afzet en de koeling, vindt plaats op het bedrijf aan de Zeelandsedijk 1 waar ook het kantorencomplex en de kantine zijn.

Ons gezin tijdens het bereiken van het hoogste punt van ons bedrijf, enige tijd voor de opening van onze nieuwe vestiging

Geschiedenis Volkel
Volkel en Zeeland zijn kerkdorpen in de gemeente Maashorst in NoordBrabant, gelegen in de Peelrand. In 1940, aan het begin van de Tweede Wereldoorlog, begonnen de Duitsers met de aanleg van een vliegveld bij Odiliapeel. Het werd een zogeheten ‘Nachtlandeplatz’ waar de jachtvliegtuigen van de toenmalige bezetter gestationeerd werden. De plek was strategisch gekozen: ten zuiden van de grote rivieren. Immers, de geallieerde bommenwerpers, die veelal ’s nachts overkwamen, op weg naar het Ruhrgebied, namen boven het verduisterde Nederland de grote rivieren als leidraad. Luchtbasis Volkel werd in 1950 overgedragen aan de Koninklijke Landmacht. Het kreeg naamsbekendheid in de jaren 1980 vanwege regelmatige anti-kernwapendemonstraties.

Opzet bedrijf
Jolanda: ‘’Voor 2000 had René al een bedrijf in Nederland. Dit werd helaas wreed verstoord door het lozen van kerosine door vliegbasis Volkel op zijn percelen.

Zaaibedcombinatie, de machines  werken vanuit de oude locatie.

Hierdoor hebben René en ik de keuze gemaakt voor derden te gaan telen in Polen en Frankrijk. Toen in 2001 een afnemer op kraamvisite kwam werd er direct de vraag gesteld of René weer in Nederland wilde gaan telen vanwege zijn kwaliteiten.Op 1 januari 2002 werd ons bedrijf gestart met behulp van 2 oude afnemers die financieel ondersteunden. Alle leveranciers van plantmateriaal, acryldoek, gewasverzorgingsmiddelen en grond steunden ons beiden en hebben dus bijgedragen aan de opstart en succes van Compliment BV.

Nieuwbouw
“Bij de bouw hebben we de huidige BRC- en HACCP-normen geïmplementeerd, waardoor we vooroplopen in voedselveiligheid en – kwaliteit. Mijn uitgangspunt is altijd geweest dat ik een krop ijsbergsla uit onze koeling zonder erbij na te denken op tafel kan zetten voor onze kinderen. Daarom is duurzaamheid ook een belangrijk uitgangspunt voor het beleid van Compliment.

De oogstwagen, links boven kan max. 11 bedden in een werkgang meenemen. De kroppen worden direct verpakt. Indien gewenst kunnen er 10 tot 12 kroppen in een doos. Vanuit de oogstwagen worden ze via een vacuumkoeler in de koelcel van het bedrijvencomplex gebracht.

De nieuwbouw voldoet aan de laatste Breeam- duurzaamheidseisen (warmteterugwinning, efficiënt stroomverbruik, led- verlichting en geen gasaansluiting) en maakt gebruik van zonne-energie. In de nieuwbouw staat onder andere een vacuümkoeler. De ijsbergsla wordt op het land geoogst, gesorteerd en verpakt en vervolgens zo snel mogelijk naar de vacuümkoeler getransporteerd. Door het terug koelen naar 3,5 graden worden de sapstromen stilgezet wat de houdbaarheid drastisch verlengt.’’

Tussengeneratie
“Toen Peer solliciteerde en hij tijdens het derde gesprek bevlogen begon te vertellen, zag ik zijn kwaliteiten. Dat heeft hij waargemaakt. De eerste jaren heeft hij veel taken op kwaliteitsgebied van mij overgenomen, later kwamen daar taken van René bij rond de aansturing van de teelt. Wij zijn ruim twintig jaar geleden dit bedrijf gestart.

Feest, na 8 jaar kon Peer toetreden tot de directie.

Met vers bloed ontstaan er ook weer nieuwe inzichten in het bedrijf. Bij Peer zien we een enorme drive en dat is wat we nodig hebben. Nu is de volgende generatie nog wat te jong om het bedrijf te leiden, vandaar dat we voor deze ’tussengeneratie’ hebben gekozen. En ik zie Peer eigenlijk als mijn vijfde kind. Als alles loopt zoals we denken, kan er zo iedere tien jaar een nieuwe opvolger het bedrijf binnenstromen en zo houden we de continuïteit voor Compliment erin.”

Iedereen moet zich gelukkig voelen
‘’
Wij hebben de mensen zelf in dienst. Pas als je de collega’s bij naam en gezicht kent, kun je ze opleiden en investeren in mensen. We hebben hier niet voor niets een spreuk aan de wand hangen ‘je werkt hier gelukkig of je vertrekt’.

Jolanda geeft toelichting op hun werkwijze; hoe zetten we onze mensen in hun kracht. ‘’Je wordt hier gelukkig of je vertrekt’’

Het is ook mijn taak dat mensen het goed met elkaar kunnen vinden. Om dit zoveel mogelijk te bereiken organiseren we sessies, al dan niet individueel. Vragen die worden gesteld zijn: waar word jij gelukkig van? Waar loop je tegenaan, welk talent gebruik je niet op je werk, waarom heb je voor dit werk gekozen, heb je hart voor de zaak? Door op gepaste momenten deze sessies te houden komen mensen meer in hun kracht en soms ontdekken ze bij zichzelf extra talent. “Iedereen heeft het recht op gelukkig te werken, is het niet hier ga er dan naar zoeken”.

In juni wordt er zo’n drie dagen per week ijsbergsla geplant. Per dag kan deze machine ongeveer 2 hectare doen.

Het grondgebruik
‘’
We zijn begonnen met 40 hectare, dat is uitgegroeid naar 500 hectare in 2023. Voor het telen van onze groenten pachten we de meeste grond. We geven wel de voorkeur aan langjarige overeenkomsten. Met het vooruitzicht op wat langduriger gebruik loont het beter te investeren in het verbeteren van de bodem en leren we deze ook beter kennen. Zo leggen we de percelen die we hebben voor een langere periode vast, gebruiken we standaard groenbemesters en passen we rotatieteelt toe met een rustjaar, zodat we ook in de toekomst nog een voedzame bodem hebben met een goed bodemvoedselweb.

Schoffelmachine met camera voor elke rij, die het onkruid onderscheidt van het gewas. Kan voor verschillende gewassen worden gebruikt.

Opmerkingen gemaakt door de politiek/eco-lobby over dode grond raken kant noch wal. Ze zetten een hele negatieve framing neer om iets anders te bereiken. Zelfs de Sahara leeft en is niet dood!

Gewasbeschermingsmiddelen
Het wordt ons niet gemakkelijk gemaakt met het middelenpakket. We hebben er begrip voor dat bepaalde gewasbeschermingsmiddelen verboden zijn die het milieu te veel aantasten, maar soms is het wel noodzakelijk om in te grijpen en inmiddels gaan we echt een grens over dat het niet meer verder kan minderen. Het beleid om de residulevels zo laag mogelijk te houden hebben we al 18 jaar geleden ingezet. Inmiddels zijn ze zeer laag tot vrij. Als er over twee jaar geen middelen tegen luizen meer beschikbaar zijn, dan zullen we echt ijsbergsla met luis uit moeten leveren.

De oogst van broccolli.

Daar waar ook maar enigszins alternatieve bestrijding mogelijk is passen we die toe. De juiste teeltcombinaties, de juiste voorgewassen, de juiste waardplanten en ga zo maar door. Tuinder zijn wordt steeds interessanter.

Risicospreiding
Op het areaal in Nederland telen we als Compliment een achttal gewassen. Uit oogpunt van risicospreiding hebben we ons productpakket zo afgestemd dat we voor ieder weertype een product hebben. Daarnaast telen we verspreid in het gebied om na een hagelbui altijd te kunnen oogsten. Zo hebben consumenten in een natte zomer sneller trek in Chinese kool, terwijl bij warm weer de ijsbergsla weer veel gevraagd is. Onze afzet is mooi verspreid tussen Retail en Snijderijen en daarnaast hebben we een flexibele schil van exporteurs en supermarkten die we beleveren.”

De oogst van paksoi met een reservemachine, nog niet overdekt.

Jaarrond leveren
‘’Daar hebben we op ingespeeld met een nieuwe locatie. Inmiddels zijn we zes jaar actief vanuit een moderne locatie waar vandaan we de hele keten jaarrond kunnen voorzien van onze groenten in iedere gewenste verpakking. Ook in Spanje en Portugal hebben we eigen telers die exclusief aan ons leveren. We zijn daar ook iedere drie tot vijf weken zelf aanwezig om de teelt te ondersteunen en zo de door ons gewenste kwaliteit te kunnen leveren.”

Cursus snoeien van de kersen bomen.

Opzet van kersenteelt
‘’Kersen op een vollegrondsbedrijf lijkt een vreemde eend in de bijt. “Vanuit de historie was Uden een kersengebied en de ‘Udense Zwarte’ was een echt fenomeen. De kersenteelt was hier echter nagenoeg verdwenen en daarom wilde de burgemeester de gemeente graag weer op de kaart zetten met kersen. We zijn gestart met 5,5 hectare en hebben hier in 2018 nog 3 hectare bijgeplant. Ook bij de kersen doen we alles in eigen huis, van teelt tot flowpacken en afwegen in bakjes op retailniveau. We werken hierbij nauw samen met de Nederlandse supermarkten. Drie telers leveren kersen aan ons om zo volume te creëren en de risico’s te spreiden.”

Het verpakken van kersen op Retail niveau.

Gestegen kosten
‘’De gestegen kosten vormen een grote uitdaging. Die worden doorberekend aan de eindklant. Aan onze kant hebben we geen ruimte meer. Ook op het gebied van huisvesting zijn de uitdagingen groot. We zijn een seizoens- gebonden bedrijf en hebben feitelijk maar voor een half jaar huisvesting nodig. En hoewel de druk op de huizenmarkt erg groot is, hebben we alle huisvesting in eigen beheer, waarmee we voldoen aan Het Agrarisch Keurmerk Flexwonen en de SNF-normen (Stichting Normering Flexwonen.)

Biodiversiteit
Wij huren bijen in voor de bestuiving van onze kersenboomgaard. Daarnaast hebben we verschillende bijenhotels in de velden staan. Deze beestjes zijn heel belangrijk. Daartegenover staat dat er ook heel veel schadelijke insecten zijn. Je moet jezelf afvragen wanneer een insect schadelijk is en in hoeverre je bepaalde schades acceptabel vindt. Dit vergt ook iets van de consument want vergeet niet dat de burger iets anders vindt dan de consument.

Rijdend onderdak oogst bleekselderij.

Waterkwaliteit en Natura-2000 gebied
Ten aanzien van deze vraagstukken, mogen wij ons de vraag stellen wat is de doelstelling van het kabinet of van onze burgers? Het is een hele kleine groep die deze weg is ingeslagen. Het gros van de burgers denkt daar anders over. Helaas wint in Nederland steeds meer de minderheid. Overigens gaat deze discussie de blijvers geen windeieren leggen. Dat geldt (misschien) ook wel voor de kalenderlandbouw, ik heb hier al vele vlogs aan gewijd, mensen van het ministerie op bezoek gehad en nu probeer ik het via de politiek en het waterschap bij te sturen. Ten aanzien van de Natura 2000 gebieden, wij zijn geen piekbelaster, er ligt hier geen N200 gebied in de buurt. We zitten tegen De Maashorst aan en daar houden we rekening mee.