7 november: Informatie- en discussiemiddag in Noord-Brabant

UITNODIGING van STICHTING SAMENLEVING LANDBOUW NATUUR (SLN): 7 november 2023 NM

INFORMATIE EN DISCUSSIE OVER het STIKSTOF- EN NATURA2000 beleid;
“Over de stand van de natuur, Emissie beperkende stalsystemen, Is meten weten in Natura2000-land?, en nog meer”

Geachte genodigde,

Misschien heb u van ons gehoord, misschien ook niet. Daarom even kort voorstellen.
Wij zijn een club mensen, https://samenlevinglandbouwnatuur.nl/ , die op zoek zijn naar het fundament onder het huidige landbouwbeleid over stikstof, natuur, waterkwaliteit etc..

Tevens proberen we alternatieven te formuleren die effectiever zijn dan de huidige maatregelen en meer draagkracht in de maatschappij hebben.

We organiseren onder andere bijeenkomsten waar we de opgedane feitelijkheden presenteren en uitleggen. We werken met vrijwilligers die door opleiding, werk en ervaring veel expertise hebben. SLN is onafhankelijk en zonder winstoogmerk. We zijn gemotiveerd om iets positiefs bij te dragen aan de situatie waarin de landbouw verzeild is geraakt zonder dat de natuur, biodiversiteit of landschap geholpen wordt. Na bijeenkomsten in Boksum, Hoge Hexel en Schipborg nodigen wij u nu uit voor een informatiemiddag over onze ontdekkingen en alternatieven inzake het stikstof en natuurbeleid.

Dinsdag 7 november 2023 in Het WITTE HUIS Reekseweg 7, 5411RB Zeeland, Noord-Brabant s’middags 13:30 tot 16:30 uur.

Bijdrage in de onkosten: €10 /deelnemer contant aub

 

Programma : Inloop vanaf 13 uur.

1. 13.30 Ontvangst door COMPLIMENT-gastvrouwe Jolanda Nooijen

2. Opening namens stichting SLN Waarom is deze stichting SamenlevingLandbouwNatuur op gericht en hoe is de werkwijze (meer info: https://samenlevinglandbouwnatuur.nl/informatie/) – Gerben de Vries 10’

3. Ervaringen en stand van zaken mbt METEN IS WETEN in Natura2000 gebied Lieftinghsbroek in Groningen (meer info: https://www.hetliefstinghsbroek.nl/adviescommissie/ ). Akkerbouwer Henk Wortelboer, lid van de begeleidingscommisie van dit project. 25’

4. Vallen of opstaan: Valt de Nederlandse Natuur echt om? Een analyse van de ontwikkeling van 560 soorten in de periode 2000-2020 – Recente publicatie van onderzoeker Henri Prins 30’

PAUZE 14.50-15.10

5. Biedt de provinciale Natuur Doel Analyse een oplossingsrichting? zoals nu bij Ecologische Authoriteit liggen ter goedkeuring: Methodiek beoordeeld door Geesje Rӧtgers (Stichting Agrifacts) en de situatie in de Peel tegen het licht gehouden door Toon Hartman. 40’

6. ARIUS is dood, Leve AERIUS! Door Quinten Pluymaekers van De Nieuwe Denktank (DND); hij informeert over “Legalisatie PAS-melders en een gemakkelijke vergunningverlening binnen handbereik” 20’

7. Hoe verder? Korte impressie van een Alternatief Stikstof en Natura2000 beleid – 1. De bijdrage van boeren in beheer van Natuur en landschap (Wim van der Heide) 2. Meer reductie van N-depositie door innovatie en techniek (Gerben de Vries) 3. Andere wetgeving, zonder AERIUS en KDW’s (Allard Andela) 15’

8. 16.15 Discussie, vragen-antwoord met het publiek, Afsluiting rond 16.30

 

PS. Ter plaatse kunt u het boek NATUUR ANNO 2023 van Henri Prins kopen à €20

PPS. Aanmelden is gewenst! Dit kan per mail: info@samenlevinglandbouwnatuur.nl ; vol=vol